Misao nije ovisna o našoj volji.

Balzak

Duško Ljiljak